Novembrová Mačka vo vreci opäť so zaujímavým hosťom

Študent Pedagogickej fakulty Róbert Švec porozprával Nikole a Michaele o svojej záľube – fotografovaní.

Autori: Nikola Jarošová, Michaela Toholová a študenti žurnalistiky FF KU.