Dúšok na cestu – Ako naplniť pôstne obdobie

Je tu pôst, ale čo s ním? Čím ho naplniť? Očakáva sa, že budeme v ňom robiť čosi intenzívnejšie… A práve o tom bude reč. Ako sa teda dá intenzívne stretnúť s Pánom Bohom? A ako intenzívne prežiť vzťah s človekom? Celý súhrn námetov, ktorý by sa mohol objaviť aj vo vašom osobnom pôste, ponúka odborník na študentské duše, vedúci UPC v Ružomberku.