Študentské Bársčo – nová relácia študentov žurnalistiky

V tejto chvíli nová relácia študentov žurnalistiky KU v Ružomberku. Štyri príspevky na jednu tému – Študentstvo. Autori: Juraj Balga, Viktória Gičová, Juraj Brezáni, Terézia Čokotová, Katarína Vargová, Andrea Franeková.