Dúšok na cestu – poznáme Veľkú noc?

Kedy sa slávila prvá Veľká noc? Čo to znamená „Židovská“ Veľká noc? Akú Veľkú noc slávil Pán Ježiš? A zostalo nám niečo i dnes z týchto dávnych čias? Je svätá omša nejakým spôsobom prepojená na tieto dávne udalosti? Historický pohľad do minulosti, ktorý má nesmiernu odozvu aj v prítomnosti, odhalí práve tento Dúšok na cestu.