Študentské bársčo: Nenudíme sa ani počas lockdownu

Aj v tomto akademickom roku pokračuje Študentské bársčo. V novom koncepte študenti žurnalistiky ukázali, že nuda nemá v ich živote miesto a aj počas dištančného vzdelávania si vedia udržať pozitívne myslenie. Autori: Katarína Vargová a Terézia Čokotová.

Hudba: https://www.bensound.com