Predstavujeme knižnicu Teologickej fakulty KU v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku má viacero knižníc na Slovensku. Jedna z nich sa nachádza aj na Teologickej fakulte v Košiciach. Táto akademická knižnica je špeciálne zameraná na teológiu a filozofiu. Autorka Jana Mičkaninová Pavelová nám prináša jednu z prvých reportáži z košickej fakulty KU.