Ako prebieha výučba na Teologickej fakulte KU v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku, ako jedna z mnohých na Slovensku ukončí tento týždeň zimný semester. Aj, keď na zmenu z prezenčnej výuky na dištančnú boli pripravený- predsa je to o čosi náročnejšie pre vyučujúcich aj študentov. Autorka: Jana Mičkaninová Pavelová