Konferencia Nasleduj Krista bola na Katolíckej univerzite

Ako odpoveď na výzvu cirkvi k novej evanjelizácii sformovala katolícka laická organizácia ChristLife evanjelizačný proces pozostávajúci z troch vzájomne sa dopĺňajúcich sedemtýždňových programov: Objav, nasleduj a odovzdaj Krista …

Autori: Evička Studencová