V pondelok začínajú Misie

Katolícku univerzitu v Ružomberku čakajú v dňoch 1. až 7. októbra sväté misie …

Autori:  Juraj Pohlod, Pavol Strnádel