Na univerzite budú v októbri Misie

Misie na Katolíckej univerzite budú od 1. do 7. októbra 2012, pod vedením pátrov Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov z Podolínca, ktorí ich pripravia na základe pozvania rektora KU prof. Tadeusza Zasępu. V nasledujúcom videu si môžete pozrieť rozhovor provinciála redemptoristov Michala Zamkovského s generálnym predstaveným tohto rádu Michaelom Brehlom.

Autori: Rastislav Dluhý, redemptoristi