Prečo prísť na Misie?

Upútavka na Misie, ktoré sa uskutočnia na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku od 1. do 7. októbra 2012.

Autori: Lívia Godová, Klára Baranová