Privítanie prvákov

Dňa 25. septembra sa na pôde Katolíckej univerzity uskutočnilo stretnutie prvákov so zástupcami svojich katedier. Študenti siedmich katedier sa tak mohli nielen zoznámiť so svojimi vyučujúcimi a staršími spolužiakmi, ale aj so samotným vedením.

Autori: Jana Koyšová,  Silvia Kopčanová