Téma Cirkvi na Nádvorí pohanov

V rámci Akademických misií bolo na Katolíckej univerzite pripravené diskusné fórum pre hľadajúcich. Tu misionári spolu s celou akademickou obcou hľadali odpovede na otázky o pravde a potrebe Cirkvi.

Autor: Jakub Krška