Televízne noviny KU

Aktuálne, už 4. vydanie Televíznych novín pri- pravených študentmi žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Vám prinášajú nasledujúce témy: docent Jablonský zostáva na čele Pedagogickej fakulty, vysokoškoláci sa stretli na Akademe, prehliadka talentov Katolíckej univerzity bavila akademickú obec, v Ružomberku prebehla medzinárodná konfe- rencia INTERRA 18, Peter Konečný so študentami diskutoval o filme, študenti Katedry žurnalistiky roztancovali i svojich vyučujúcich, kresťania sa duchovne pripravujú na Vianoce počas adventu.

Autori: študenti žurnalistiky FF KU