Štúdium v zahraničí je výzva

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a mobility aj tento rok ponúka štúdium v zahraničí.

Autori: Miroslava Kozáriková,

Katarína Kováčiková,

Natália Labudová

Foto: autori