Desaťročnica Univerzitného pastoračného centra

Oslavy 10. výročia založenia Univerzitného pastoračného centra v Ružomberku.

Autori: Jaroslav Maliňák

Katarína Gelačáková

Foto: Martin Buzna