Televízne noviny KU

Aj v letnom semestri sú tu Televízne noviny KU. V tomto akademickom roku je pripravené už šieste vydanie.