Z prvej ruky – Erazmus pobyt je neoceniteľná skúsenosť

Prečo ísť na Erazmus pobyt?

Karol Zahatlan sa rozpráva s pozvanými absolventmi programu Erazmus: Danielou Matejovičovou a Petrom Luhom.

 

Autori: Karol Zahatlan, Pavol Martaus,  Silvia Kopčanová, Janka Koyšová, Andrea Bašistová, Milan Jánoš, Dušan Dojčár