Premiéra: Na tenkom ľade

Premiéra novej diskusnej relácie. Hosťom bol Vladimír Krčméry.

Autori: Filip Danielčák, Františka Šiškovičová, Mária Badáčová, Alžbeta Filická, Timotej Šiškovič