Dúšok na cestu – gender

V spoločnosti rezonujú veľmi citlivé témy. Žeby nebo nad nimi mlčalo? Alebo má v tom Sväté písmo jasno? Nájdeme tam odpovede aj na rovnakosť pohlaví? Nájdeme, len ho treba správne dekódovať. O tom bude reč.