Televízne noviny KU

Pripravené je prvé vydanie Televíznych novín KU v roku 2018.

Autori: Lucia Lizáková, Veronika Balážová, Mária Tomášová a ďalší študenti žurnalistiky FF KU