Dúšok na cestu

Istotne všetci vnímame Svätého Otca Františka ako veľký dar pre Cirkev. Jeho jednoduchý, rýdzi ľudský prístup mnohých uvádza do neskrývanej radosti. On sám túto radosť aj prežíva, ba delí sa o ňu s nami aj v encyklike Radosť z evanjelia. Všimnime si, čo podstatné sa v nej skrýva. A to aj preto, lebo je to jeho programový dokument.