Prvé Televízne noviny v novom akademickom roku

Televízne noviny pokračujú aj v tomto akademickom roku. Pozrite sa, čo sme s kamerou zaznamenali od konca septembra.

Pripravili: Diana Bilousová, Žaneta Sivoňová a študenti žurnalistiky FF KU