Dúšok na cestu – O dobre medzi nami

Ako nás poteší, keď nám priateľ ponúkne pomoc. No, ale ako nás zamrzí, ak slovo nedodrží. Inak je to u Pána. Boh to, čo sľúbi aj dodrží. Prečo? Lebo je dobrý. A o dobrote Pána bude dnes reč. A to aj preto, lebo aj keď zlý namiešal medzi nás veľa zloby, predsa je tu On. My sme v Božích rukách a jeho dobrotu môžeme zakúšať…