Študentské Bársčo – Vianoce

Už 2. diel novej relácie študentov žurnalistiky KU v Ružomberku. Tentoraz dostala v kreatíve študentov priestor téma Vianoc. Autori: Juraj Balga, Viktória Gičová, Katarína Vargová, Andrea Franeková, Zuzana Janíková.