Vysviacka kňazov na teologickej fakulte KU

V júni si mnohí kňazi pripomínajú svoju kňazskú vysviacku. V košickom Dóme sv. Alžbety pribudli do kňazského radu ďalší kňazi – absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Autorka: Janka Mičkaninová Pavelová