Relácia Z rýchlika (1/10)

Relácia Z rýchlika je projekt televízie LUX a Katolíckej univerzity pripravovaný študentmi žurnalistiky Filozofickej fakulty, ktorý každý mesiac prináša zaujímavé a nápadité publi- cistické príspevky pre mladých divákov.

Prisadnite si do kupé, v ktorom mnoho vysokoškolákov strávi nezanedbateľnú časť štu- dentského života. Prežite v ňom nové stretnutia, myšlienky, lásky, priateľstvá a zaujímavé roz- hovory.