Televízne noviny KU pokračujú aj v letnom semestri

Aktuálne, už 5. vydanie Televíznych novín pripravených študentmi žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Vám prinášajú aj nasledujúce témy: Výskumy verejnej mienky sú zväčša manipulatívne, Žiť na internáte nie je iba zábava, Filmový festival Jeden svet, Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte, Študenti po návrate z programu Erazmus, Zmeny v odvodoch postihli aj študentov.

Autori: Katarína Kováčiková, Miroslava Kozáriková, Natália Labudová a Jakub Krška