Televízne noviny KU

Dianie na univerzite a v meste objektívom kamery. Prvé vydanie Televíznych novín v aktuálnom semestri.

Autori: Pavol Martaus, Damiána Franeková a študenti FF KU