Dúšok na cestu – múdrosť

Múdrosť je kráľovná čností. Vyviera z Pána a on ju prepožičiava pokorným ľuďom. Múdrosť je vedieť čo je cieľom a čo je len prostriedkom. Duchovný otec Jozef Žvanda nám ponúka pohľad, ako pre ňu dozrieť.