Televízne noviny KU

Pripravené je piate vydanie Televíznych novín KU.

Autori: Lucia Lizáková, Veronika Balážová, Filip Bielik, Mária Tomášová a ďalší študenti žurnalistiky FF KU