Čo dobré prinášajú kiná a internet na pozeranie?

Vonku je ďaľší Filmshot. Poďte sa pozrieť na to, čo by ste si mali pozrieť:)

Autori: Ivana Vreštiaková, Filip Bielik, Michaela Melová, Ľudmila Pramuková a Mária Tomášová.