Filmshot pozýva na dobré filmy

Ako stráviť voľný čas? Napríklad aj s dobrým filmom. Ale aký si vybrať? Možno aj jeden z týchto…

Autori: Ivana Vreštiaková, Michaela Melová, Mária Tomášová, Filip Bielik, Ľudmila Pramuková